Skip to main content

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Pictures by Dakota . Hierin wordt omschreven hoe er met je persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Pictures by Dakota . In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Persoonsgegevens die Pictures by Dakota verwerkt:

Pictures by Dakota verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per email of via het contactformulier op www.PicturesbyDakota.nl aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in
opdracht van je maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door Pictures by Dakota :

Voor en achternaam
Adresgegevens

Telefoonnummer

Email adres

Foto’s


Pictures by Dakota verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om telefonisch of per email contact te hebben over mijn dienstverlening
Om fotoreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren

Om je betaling af te kunnen handelen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Pictures
by Dakota verwerkt:


Pictures by Dakota heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@PicturesbyDakota.nl, dan verwijder ik deze informatie. Pictures by Dakota gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden verkregen via email, contactformulier, telefoon of per WhatsApp en opgeslagen in een spreadsheet bestand .
Voor facturen en de boekhouding gebruik ik je naam en adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.

 
Hoe lang bewaart Pictures by Dakota persoonsgegevens:

Contactgegevens: Pictures by Dakota bewaart je contactgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.
In opdracht gemaakte foto’s: indien je middels een overeenkomst toestemming hebt gegeven om foto’s te delen op www.PicturesbyDakota.nl, en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal een half jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij opvragen.
Delen van persoonsgegevens met derden:

Pictures by Dakota verkoopt je contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, maken we gebruik van een verwerkerscontract om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Pictures by Dakota blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoe Pictures by Dakota persoonsgegevens beveiligt:

De persoonsgegevens die door Pictures by Dakota of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een sterk wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze twee staps verificatie (2FA) wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Pictures by Dakota . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt je bezoek aan de website van Pictures by Dakota beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van Pictures by Dakota privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Cookies die Pictures by Dakota gebruikt

Pictures by Dakota gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Pictures by Dakota gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Pictures by Dakota hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Pictures by Dakota en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@PicturesbyDakota.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Pictures by Dakota wil je er tevens graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons