Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Prijzen

Het pakket wat gekozen is door de klant is definitief en kan na afloop niet meer gewijzigd worden voor een ander pakket.

Als er meer foto’s worden afgenomen dan vooraf is afgesproken, wordt een meerprijs van €6,50 per foto in rekening gebracht.

Levering

Binnen 7 dagen na de shoot worden de minimaal bewerkte foto’s aangeleverd in een online galerij, waarin aangegeven kan worden welke foto’s de klant wilt ontvangen.

Binnen 2 weken word er

geacht van de klant dat die een selectie foto's opgeeft die uiteindelijk worden afgenomen. Word er binnen 2 weken niet gereageerd dan word er vanuit gegaan dat er door de klant geen gebruik wordt gemaakt van de dienst en worden de foto's verwijderd.

De selectie foto’s worden zorgvuldig bewerkt en binnen 14 dagen in hoge kwaliteit via WeTransfer aangeleverd.

Product

Pictures by Dakota zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruik makende van de normen die op het vakgebied van Pictures by Dakota gelden en in de stijl die Pictures by Dakota eigen is.

Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door Pictures by Dakota toegepast.

De gekozen foto’s worden zorgvuldig nabewerkt en niet in onbewerkte staat verzonden.

Pictures by Dakota is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen en/of afdrukken die niet door Pictures by Dakota geleverd zijn.

Social media

Pictures by Dakota mag te allen tijde foto’s van ieder type fotoshoot naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen (?) en publiceren voor zowel non-commercië le als commercië le doeleinden. De foto’s kunnen gebruikt worden voor onder andere de website van Pictures by Dakota, haar portfolio en social media kanalen. Indien hier bezwaar tegen is, dient dit voor aanvang van de shoot schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Naamsvermelding

Bij het publiceren van de foto’s door de klant op social media, dient altijd een verwijzing naar Pictures by Dakota gemaakt te worden.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s is te allen tijde eigendom van Pictures by Dakota.

Het is niet toegestaan om ontvangen bestanden in een andere bewerking te publiceren, dan aangeleverd door Pictures by Dakota.

Privacy

Pictures by Dakota zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken, doorgeven en/of doorverkopen aan derden.

Image